Bardzo serdecznie zapraszamy lekarzy do nawiązania współpracy z naszym Centrum w zakresie realizacji programu badań prenatalnych finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W skład programu wchodzą badania przesiewowe I trymestru (test PAPP-A), badanie ultrasonograficzne II trymestru oraz badania inwazyjne (amniopunkcja oraz biopsja kosmówki).

Dlaczego warto skierować pacjentkę na badania prenatalne do Centrum Gemma CMI ?

  • Badania ultrasonograficzne oraz diagnostyka inwazyjna wykonywana jest w naszym Centrum przez doświadczonych lekarzy specjalistów posiadających certyfikaty The Fetal Medicine Foundation;
  • Każda pacjentka z nieprawidłowym wynikiem badania jest konsultowana przez pracujących w naszym Centrum lekarzy specjalistów genetyki klinicznej;
  • Badania laboratoryjne wykonujemy w laboratorium Synevo, firmie o zasięgu ogólnoeuropejskim dysponującą certyfikowaną aparaturą i doświadczonym personelem; więcej informacji można uzyskać na stronie synevo.pl;
  • Badania genetyczne naszych pacjentek wykonywane są w Zakładzie Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
  • Badanie inwazyjne – amniopunkcja wykonywane jest na miejscu w siedzibie naszego Centrum;
  • Szanujemy czas pacjentek – wizyty umawiane są na konkretną godzinę; harmonogram pracy Centrum obejmuje zarówno godziny poranne, popołudniowe, jak też wieczorne, przez 5 dni w tygodniu;
  • W przypadku wątpliwości natury fachowej nasi lekarze pozostają do Państwa dyspozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego 602 182 321 lub pocztą elektroniczną gemma@prenatalne.com.pl;

Jak skierować pacjentkę na badania prenatalne do Centrum Gemma CMI?

Wystarczy wypełnić druk skierowania i przekazać go pacjentce. Bardzo ważne jest zaznaczenie i uzasadnienie wskazania do przeprowadzenia badań – tylko wtedy pacjentka może być zakwalifikowana do programu ze środków NFZ. Umówienie terminu badania jest możliwe telefonicznie pod numerem telefonu 602 182 321 lub osobiście przez pacjentkę.

Druk skierowania znajduje się (tutaj). Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać skierowania w formie druczków papierowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 602 182 321 lub mailem biuro@gemma-intima.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy