Konstanty Ildefons Gałczyński

„Nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce i przenieść przez całe życie.”

Konstanty Ildefons Gałczyński