Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej wykonywane są:

  • w pierwszym trymestrze ciąży Test PAPP-A pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży, kiedy wymiar CRL wynosi 45 – 84 mm, są to badania biochemiczne wykonywane wspólnie z badaniem USG, oceną przezierności karku, obecnością kości nosowej i pomiarem stężenia PAPP- A;
  • test potrójny wykonywany pomiędzy 15 a 18 tygodniem ciąży;
  • badanie drugiego trymestru – badanie USG wykonane pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży.

Badania inwazyjne, pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu od ukończenia 15 tygodnia ciąży.

W przypadku trudności z ustaleniem wieku ciąży lub, aby ustalić termin wizyty zapraszamy do kontaktu z naszą rejestracją