Czym jest  SANCO ?
SANCO to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, który wykrywa wrodzone zespoły wad genetycznych płodu. Test ocenia cały genom płodu, czyli wszystkie 23 pary chromosomów, w tym nieprawidłowości odpowiadające za zespół Downa, Edwardsa oraz Patau. Na życzenie pacjentki oceniana jest również płeć płodu.
Podczas ciąży DNA pochodzący z łożyska krąży we krwi ciężarnej. Na podstawie analizy próbki krwi przyszłej mamy, która zawiera DNA płodu, możliwa jest ocena zaburzeń liczby chromosomów oraz ich uszkodzeń, w tym najczęstszej wady chromosomowej, jaką jest zespół Downa. Dzięki SANCO wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji), których tak bardzo się obawiają. SANCO wykrywa trisomie i monosomie wszystkich 23 par chromosomów oraz zespoły delecji i duplikacji większych od 7 milionów par zasad. Dzięki temu zakres i rozdzielczość testu jest porównywalna z badaniem kariotypu z płynu owodniowego (po amniopukcji).
Test można wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

Najważniejsze zalety nowego testu:
• całogenomowy zakres badania – ocena zmian liczby i struktury wszystkich 23 par chromosomów;
szybki – czas wykonania badania, do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia próbki do laboratorium;
dokładny – wykrywalność badania przewyższa 99,5%;
skuteczny – wysoka skuteczność przy niskiej frakcji płodowej (wynik uzyskiwany nawet przy 1% płodowego DNA);
• gwarancja najwyższej jakości – najbardziej sprawdzona i dokładna technologia sekwencjonowania nowej generacji;
wiarygodny – certyfikat CE-IVD na cały proces technologiczny;
• możliwość określenia RHD płodu.
Test wykonywany w laboratorium w Polsce

Wolne DNA płodu we krwi mamy
Cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży fragmenty DNA pochodzące zarówno od matki, jak i od płodu są obecne w krwiobiegu ciężarnej. Wolny pozakomórkowy DNA płodu (cffDNA) jest obecny tylko jako mniejszościowa frakcja w osoczu matki, co stanowi wyzwanie techniczne dla niektórych metod NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test – nieinwazyjny test prenatalny).


Jak działa SANCO ?

Test SANCO wymaga pobrania od ciężarnej niewielkiej objętości krwi (10ml), w której analizowany jest cffDNA w celu określenia nieprawidłowości chromosomowych. Test bazuje na technologii amerykańskiej firmy Illumina, Inc. (światowego lidera w dziedzinie sekwencjonowania). Jeśli występuje aneuploidia, podczas badania zostanie wykryte niezrównoważenie genomu płodu, wynikające z nadmiaru lub niedoboru chromosomów. SANCO skutecznie rozwiązuje problem pomiaru niewielkich różnic w stężeniu chromosomowego DNA poprzez wykorzystanie wielkoskalowej technologii sekwencjonowania. To znaczy, że podczas badania sekwencjonowane są miliony fragmentów DNA matki i płodu. Przy użyciu techniki sekwencjonowania genomowego z dokładną oceną długości cząsteczek cfDNA oraz własnych algorytmów analizy bioinformatycznej, SANCO jest w stanie przeanalizować dane z całego genomu płodu i, porównując wyniki pomiaru w stosunku do frakcji płodowej, wykryć obecność nieprawidłowości genetycznych.

Jakie są wskazania do wykonania SANCO ?

W jakich wersjach można wykonać test SANCO ?
Test można wykonać w 2 wersjach różniących się zakresem i ceną badania. Szczegóły prezentuje poniższa grafika.

SANCO RhD ?
Poważnym wyzwaniem dzisiejszej medycyny perinatalnej jest zagadnienie konfliktu serologicznego. Aby odpowiednio wcześniej móc przewidzieć jego wystąpienie powstał test prenatalny SANCO RhD. Test w sposób bardzo dokładny i nieinwazyjny określa obecność u płodu genu kodującego antygen RhD, a tym samym ryzyko wystąpienia matczyno – płodowego konfliktu serologicznego, zagrażającego aktualnej i kolejnym ciążom. Badanie powinna wykonać każda ciężarna kobieta mająca ujemną grupę krwi (RhD -). Test SANCO RhD może być wykonywany jako osobne badanie lub jako rozszerzenie testu SANCO i SANCO PLUS.

Miejsce wykonywania testu Polska (SANCO, SANCO RHD)
USA (SANCO PLUS)
Czas oczekiwania na wynik testu 5 dni roboczych (SANCO)
10 dnie roboczych (SANCO PLUS)
4 tygodnie (SANCO RHD)
Sposób otrzymania wyniku e-mail lub papierowy (odbiór osobisty)
Ilość wersji testu 3
Od kiedy można wykonać badanie ? 10. – 24. tydzień ciąży (SANCO, SANCO PLUS)
12. – 24. tydzień ciąży (SANCO RHD)
Cena testu 2150 zł (SANCO)
2700 zł (SANCO PLUS)
440 zł (SANCO RHD)