Inwazyjne badania prenatalne mają podstawową zaletę, jaką jest ich precyzyjność. Polegają na pobraniu materiału, który zawiera komórki płodu i przeprowadzeniu szczegółowej ich diagnostyki. Przeprowadzanie tych badań zaleca się tylko w przypadkach, gdy istnieje duże ryzyko wystąpienia wad u dziecka.

Wskazania do przeprowadzenia prenatalnej diagnostyki inwazyjnej:

  • nieprawidłowy wynik badań z testu PAPPA lub testu potrójnego;
  • wiek powyżej 35 roku życia;
  • urodzenie dziecka z wadami genetycznymi;
  • aberracje chromosomów płciowych w poprzednich ciążach;
  • nieprawidłowy kariotyp u rodziców dziecka;
  • obciążony wywiad genetyczny (zespoły wad genetycznych lub choroba genetyczna u najbliższych krewnych np. SMA, dystrofia mięśniowa, hemofilia, mukowiscydozy).

Jeśli takie wskazania istnieją, kobieta ma prawo do bezpłatnego wykonania diagnostyki w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Wynik badania pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie zespołu wad genetycznych związanych z nieprawidłową liczbą lub strukturą chromosomów (np. zespołu Downa, trisomii 18 i 13) lub choroby genetycznej u płodu z prawie 100% pewnością.

Jednak jak wskazuje nazwa badań inwazyjnych , niosą one ryzyko powikłań na poziomie 0,5 – 2 procent. Dlatego ostateczna decyzja o wykonaniu diagnostyki inwazyjnej należy wyłącznie do przyszłej mamy, która może uznać, że ryzyko związane z daną procedurą jest zbyt duże i nie wyrazić na nią zgody.

W naszym centrum pacjentki, którym lekarz zalecił wykonanie badania inwazyjnego, w pierwszej kolejności umawiane są na wizytę z lekarzem genetykiem. Porada genetyczna ma na celu ocenę i interpretację wyniku badań, wyjaśnienie metod diagnostyki inwazyjnej, omówienie wad genetycznych, tak, aby pomóc pacjentce w podjęciu decyzji.

Do prenatalnych badań inwazyjnych zaliczamy: